План за действие за приобщаващи училища – InScool

Изображение: InScool Project

Методологията на проекта InScool е предназначена да ръководи гъвкаво училищата за стартиране на техния път към приобщаване, подобряване на личните и академични резултати на всички деца и младежи, като се съсредоточава върху достъпа и участието им в качествено, релевантно обучение.

Проектът InScool, финансиран от Европейския съюз, започна през 2019 г. с цел да създаде план за действие за приобщаващи училища и да даде възможност на училища в цяла Европа да въведат практики за приобщаване. Целта на проекта беше да интегрира млади хора с различен произход сред тяхната общност, помагайки им да развият силно чувство за индивидуалност и сплотеност. Работейки съвместно с директори на училища, учители, съветници, психолози, родители и създатели на политики, проектът постигна вълнообразен ефект в цялата училищна общност и подкрепи създаването на план за действие за осигуряването на стратегии за приобщаване в европейските училища. Основният резултат от InSchool е Образователния пакет за приобщаващи училища.

Вид
Document (indirect evidence)
Държава
БЕЛГИЯ; ВЕЛИКОБРИТАНИЯ; ГЪРЦИЯ; ИСПАНИЯ; ПОЛША
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование
Ниво на интервенция
Универсална
Интензитет на интервенцията
Постоянна
Източник на финансиране
Европейско финансиране; Местно финансиране