Превантивна интервенция за устойчивост – UPRIGHT

Изображение: UPRIGHT - Universal Preventive Resilience Intervention Globally implemented in schools to improve and promote mental Health for Teenagers

Предвид увеличаването на проблемите с психичното здраве сред младите хора в глобален мащаб, UPRIGHT е проект, който учи на умения, необходими за добро физическо и психическо здраве. Той се изпълнява в училищата и в него са включени подрастващи, техните семейства и целият училищен персонал на участващите училища.

UPRIGHT е изследователски проект, финансиран по програмата „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз. Съкращението означава „Универсална превантивна интервенция за устойчивост, прилагана глобално в училищата за подобряване и насърчаване на психичното здраве на тийнейджърите“. Целта на проекта е да развие култура на психично благосъстояние в Европа чрез съвместно създаване, реализиране и валидиране на обучителна програма по психическа устойчивост чрез цялостен училищен подход. Програмата е разработена от психолози, психопедагози, методисти и експерти в областта на ИКТ от цяла Европа.

UPRIGHT се базира на четири основни компонента: справяне със стреса, ефикасност, социално и емоционално обучение и осъзнатост. За всеки компонент има теоретична част, последвана от практическа част. С практическото прилагане на тези умения в ежедневието си, учениците подобряват собственото си благосъстояние, както и това на своите семейства.

Вид
Практика (indirect evidence)
Държава
ДАНИЯ; ИСЛАНДИЯ; ИСПАНИЯ; ИТАЛИЯ; НОРВЕГИЯ; ПОЛША
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Образователен етап
Гимназиално образование; Начално образование
Ниво на интервенция
Универсална
Интензитет на интервенцията
N/A
Източник на финансиране
Европейско финансиране