Наставничество чрез социален бизнес – Sindbad

Изображение: Sindbad logo

Sindbad е социално предприятие, създадено през 2016 г. с цел да свърже хора от различни светове. Нашата визия е общество, в което младите хора могат да вземат живота си в свои ръце, и в което могат да моделират бъдещето си според своите таланти и страсти, независимо от социалния си произход.

Sindbad се гради върху здрави междуличностни отношения. Програмата за наставничество 1:1, която продължава от 8 до 12 месеца, събира млади хора с различен произход. Наставляваните в Sindbad са ученици на възраст между 14 и 19 години от всяко от 45-те училища партньори. Наставляваните от училищата, които са социални горещи точки, получават подкрепа чрез лично и рефлективно наставничество, което им помага при вземането на решение дали да продължат своето обучение в училище или професионално образование. Наставниците са млади специалисти или студенти на възраст между 20 и 35 години. Те искат да окажат подкрепа на млади хора докато се обучават и подобряват собствените си умения. Sindbad се финансира с дарения, публично финансиране и бизнес модел, който предлага семинари за компании, които се съсредоточават върху обучението на стажанти и мерки за личностно развитие. Компаниите партньори искат да печелят като предприемачи, като същевременно поемат социална отговорност.

Вид
Практика (indirect evidence)
Държава
АВСТРИЯ
Език
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Образователен етап
Гимназиално образование
Ниво на интервенция
Индивидуална
Интензитет на интервенцията
Периодична
Източник на финансиране
Местно финансиране; Национално финансиране; Частно финансиране