Европейски инструментариум за училища

Насърчаване на приобщаващото образование и борба с преждевременното напускане на училище

  • Търсите ли по-ефективни начини да окажете подкрепа на учениците си?
  • Желаете ли да увеличите посещаемостта или да намалите отпадането от училище?
  • Търсите ли начини да засилите участието на родителите във Вашето училище?
  • Имате ли много ученици, чийто майчин език не е езикът, на който преподавате?
  • Обмисляте ли въвеждането на по-съвместни подходи към преподаването и ученето?

Тогава четете нататък! Този онлайн ресурс предлага разнообразни материали, предназначени да Ви помогнат!

Прочетете още

Разгледайте най-новите ресурси Открийте нарастваща колекция от добри практики и вдъхновяващи примери Оценете вашето училище Получете персонализиран доклад относно политиките и практиките за приобщаване във вашето училище Гледайте нашите видеоклипове Вижте вдъхновяващи доклади за добри практики Посочете вашите интереси Намерете документи и казуси, които съответстват на вашите интереси Предложете ресурс Споделете проект или цялостен училищен подход за приобщаващо образoвание