Гласът на учениците в образованието: Годишник на CIDREE за 2019 г.

Годишникът прави преглед на възгледите на учениците от различни европейски страни. В 12-те статии автори с различен произход и от различни специалности предлагат гледни точки за насърчаване на участието на учениците в най-широк образователен контекст.

Темата на годишника на CIDREE за 2019 г. е „Гласът на учениците в образованието“. В епохата на по-голяма отговорност и повече фокус върху измерването на постиженията на учениците, гласът на учениците е важно и набиращо популярност движение в образованието. Вместо низходящия (отгоре-надолу), ръководен от учителя подход към обучението, подходът на гласа на учениците ги насърчава да играят активна роля в планирането и обучението, а също и да допринасят за развитието на училищните практики и политики.

  • Публикувано от: CIDREE
  • Година: 2019
  • Езици: EN
  • Изтеглете