Приобщаване на младите бежанци и мигранти чрез образование

Тематичният фиш за приобщаване на младите бежанци и мигранти чрез образование беше изготвен от членовете на работната група по рамката „Образование и обучение 2020“ за общите ценности и приобщаващото образование.

Настоящият документ, включващ презентации и дискусии от Истанбул и от последващата среща на работната група в Брюксел, съчетава някои от основните прозрения, констатации и дискусии, свързани с приобщаването на младите бежанци и мигранти чрез образование.

  • Публикувано от: Европейската комисия
  • Година: 2020
  • Език: EN
  • Изтеглете