Образователните постижения се подобряват чрез използването на дигитални технологии: преосмисляне на учебната среда

Снимка: Monkey Business Images / Shutterstock.com

Това изследване разглежда няколко фактора, които влияят върху трансформиращата употреба на дигитални технологии в училищата, фокусирайки се върху иновациите, допринасящи за подобряване на образователните постижения.

Докладът разширява текущите дискусии относно използването на дигитални технологии в училищата: Как могат дигиталните технологии да подкрепят и подобрят обучението? Какви са факторите за успешното използване на дигитални технологии в училищното образование? Какви са последиците за образователната политика от гледна точка на усвояване на потенциала на дигиталните технологии в училищата? Има много примери за иновативни практики, но трябва да имаме реалистични очаквания спрямо училищата.

  • Публикувано от: EENEE
  • Година: 2019
  • Език: английски
  • Изтеглете