Тематично изследване за подобряване на грамотността сред младежите и възрастните. Овластяване на учащите в многоезичния свят

Снимка: ЮНЕСКО

Настоящото тематично изследване набелязва пет ръководни принципа, свързани с програмите за ограмотяване на младежите и възрастните: (1) приобщаване; (2) учене през целия живот; (3) грамотността от многоезична и мултикултурна гледна точка и като съществена част от човешкото право на образование; (4) многоезичен и мултикултурен етос; (5) и устойчивост. Тези ръководни принципи са в основата на качествената рамка за образованието и ограмотяването на младежите и възрастните, предложена в настоящата книга.

  • Публикувано от: института на ЮНЕСКО за обучение през целия живот
  • Година: 2015
  • Език: EN, FR
  • Изтеглете