Изследване на подкрепата на училищните иновации в цяла Европа

Да се гарантира, че всяко дете достига своя потенциал е основен приоритет за европейските политици в областта на образованието. За да се постигне това, образователните системи трябва да станат по-гъвкави и динамични, като подкрепят иновативните подходи за обучение, позволяващи на училищата и техните системи да бъдат в крак с бързите обществени и икономически промени, и да направят висококачественото образование реалност за всички.

Много училища в Европа се отърсват от традиционните възгледи за училищното образование, предизвиквайки конвенционалните граници по отношение на време, пространство и обучителни процеси. Разнообразието на техните иновативни подходи демонстрира многобройните начини, по които образованието може да трансформира не само какво, но и как учат децата.

Изследването на подкрепата на училищните иновации в цяла Европа предлага обширен преглед на съществуващите проучвания и политики за училищни иновации в 28-те държави членки на ЕС. То включва 12 задълбочени казуса от 24 успешни училища от райони в неравностойно положение в ЕС.

Основни констатации

Какво стимулира иновациите в училищата?

Изследването разкрива, че иновативните училища развиват училищнa културa със следните ключови характеристики:

 • Подкрепящо и споделено лидерство в училище, което осигурява работна среда, основана на доверие; възможности за професионално развитие; съвместни изследвания и практики за партньорско обучение
 • Подготвеност, отдаденост и професионализъм на учителите и подкрепа във връзка с тяхното сътрудничество, рефлексивни практики и професионално обучение
 • Споделена визия за развитието на училището, придружена от подробни вътрешни стратегии и планове за действие
 • Ученици, които участват активно в процеса на промяна
 • Отвореност към местните общности и по-широки партньорства

Подкрепа на устойчивите иновации в образователните системи

За да могат училищата да развият тези характеристики, цялата образователна система трябва да бъде иновативна. Това предполага:

 • Съгласувана политическа рамка, обхващаща ключови области като учебна програма, автономност на училището и мерки за отчетност, системи за професионално развитие на учителите и училищните ръководители и политики за финансиране, подкрепени от дългосрочна визия за внедряване на иновации в училищното образование и осигуряване на трансформация на цялата система
 • Политики, създадени съвместно с основните заинтересовани страни, засегнати пряко от тези новости
 • Съгласуваност и яснота по отношение на начина, по който различните инициативи и политики са свързани едни с други и допринасят за реализирането на обща визия за иновациите в училищата
 • Политически стратегии, в чиято основа са подкрепящи инициативи и конкретни мерки в съответствие с цялостната политическа рамка и визия, и които помагат да се развие способността на училищата да управляват и поддържат промените

Доказателствата сочат, че е по-вероятно училищата да развит култура на иновации, когато:

 • Притежават достатъчно автономност по отношение на учебната програма, методите на преподаване, управлението на персонала и финансовите ресурси
 • Е налице хоризонтална отчетност
 • Разполагат с капацитет и възможности да участват в партньорства и мрежи
 • Разполагат с подкрепата на съответните системи за професионално развитие на учителите и училищните лидери

Страните, които успяват да трансформират своите образователни системи са тези, при които е налице устойчиво инвестиране в ключовите сфери, обхванати от образователните реформи. Тези страни също така укрепват своята рамка за оценка, насърчавайки култура на самооценка и развивайки способността на заинтересованите страни в сферата на образованието да използват и интерпретират мониторингови данни.

Научете повече

 • Пълен доклад, изследващ условията в системите за училищно образование, които могат да насърчат или да възпрепятстват позитивните промени в училищата
 • 12 казуса, изследващи националните подходи и иновациите в отделните училища. Те включват гледните точки на ключови национални експерти и заинтересовани страни в областта на образованието, интервюирани и участвали в работните семинари
 • 24 индивидуални профила, даващи бърз поглед върху промените и опита във всяко училище

ПЪЛЕН ДОКЛАД: Изследване на подкрепата на училищните иновации в цяла Европа

Изготвен за Европейската комисия от Института за публична политика и публикуван през 2018 г.

КАЗУСИ УЧИЛИЩНИ ПРОФИЛИ – ИНОВАЦИИ И ОПИТ
Хърватия Vežice, Риека Zadar School, област Задар
Естония Kiviõli I. Keskkool, Кивиъли Jõgevamaa Gümnaasium, Йъгева
Германия Wolfgang-Borchert-School, Берлин Friedenauer Community School, Берлин
Гърция 4th Primary School of Thiva, област Беотия 2nd Primary School of Aliartos, област Беотия
Унгария Nyitott Ajtó / Open Door, Мишколц IV. Bela Primary School, Хейокерестур
Италия I.C. Ugo Foscolo, Таормина (Сицилия) Papa Giovanni XXIII, Acireale, Катания (Сицилия)
Литва Vyturys progymnasium, Паневежис Salduvės progymnasium, Шяуляй
Холандия De Tjotter, Лелистад Warande, Лелистад
Румъния Școala Gimnazială ‘I. L. Caragiale’, Тулча Colegiul Economic, Бузъу
Испания Clara Campoamor Infant and Primary School (CEIP), Гранада Sierra Nevada Primary School, Гранада
Швеция Centralskolan, Арвика Kyrkebyskolan, Арвика
Обединено кралство President Kennedy School and Community College, Ковънтри Willenhall Community Primary School, Ковънтри

РЕЗЮМЕ на английски / френски / немски

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - Преглед на иновациите, анализирани по време на казусите

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Методика и инструменти, използвани в изследването