Политика за поверителност

Европейската комисия, ГД „Образование, младеж, спорт и култура“ (ГД „Образование и култура“), Европейска изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA), както и EUN Partnership (EUN) като доставчик на услуги на EACEA са ангажирани със защитата на неприкосновеността на Вашите лични данни.

Платформата School Education Gateway събира и обработва допълнително личните данни в съответствие с Регламент (ЕС) № 2018/1725 относно защитата на личните данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза [i] („регламентът за защита на данните“). Всички данни се събират в база данни, хоствана в рамките на Европейския съюз.

Ние ценим Вашето доверие и искаме да сме сигурни, че разбирате нашите политики и практики по отношение на защитата на Вашите данни в рамките на платформата School Education Gateway.

1. Кой отговаря за обработката на Вашите лични данни (администратор на данни)?

Администраторът на данни е Европейска изпълнителна агенция за образование и култура с адрес Avenue du Bourget 1, BE-1149 Брюксел.

Лицето, посочено като отговарящо за дейностите по обработка е: 

Ръководителят на отдел А5 на EACEA 
Европейска изпълнителна агенция за образование и култура
Avenue du Bourget 1, BE-1049 Брюксел
Електронна поща: eacea-eplus-etwinning@ec.europa.eu

2. Какви лични данни се обработват и как?

A. Потребителски профил: данни за физическите лица и за организациите

Следните лични данни се обработват в контекста на School Education Gateway, когато потребителят си създаде профил в платформата.

Ако решат, членовете могат да се присъединят към една или няколко организации.

Следната таблица показва кои данни са задължителни и кои не при регистрирането на физически лица и организации в School Education Gateway.

Данни за физическите лица Данни за организациите
Задължителни Име
Фамилия
Имейл
Тип потребител
Държава
Име на организацията
Адрес
Град
Пощенски код
Държава
Регион
Тип
PIC (Идентификационен код на участника)
Лице за контакт (връзка със съществуващ потребителски профил)
Незадължителни Снимка Описание
URL адрес на уебсайта
Facebook URL
Twitter URL
LinkedIn URL
Снимка

Б. Информация от участието в онлайн курсове

School Education Gateway предлага на потребителите възможността да участват в онлайн курсове чрез Teacher Academy. Записването за онлайн курс изисква създаване на потребителски профил в School Education Gateway (вижте по-горе), като не е необходима допълнителна лична информация.

Като част от даден онлайн курс могат да бъдат събрани следните данни, включително лични данни:

 • Съдържание, създадено от курсистите, като например предадени разработки, оценени от партньорите задания и обратна връзка и оценяване от партньорите.
 • Информация от курса, като например предостaвени отговори на тестове, коментари във форуми и участие в анкети.
 • Информация като коментари, снимки, видеоклипове и други ресурси, споделяна в обществените форуми (или подобни инструменти за комуникация на трети страни като Padlet или Tricider). Тези форуми могат да бъдат в самата платформа, но също така могат да бъдат вградени в нея или под формата на линк.
 • Използването на външни инструменти на трети страни не е задължителна част от онлайн курсовете. Подобни инструменти се управляват от уебсайтове на трети страни, които прилагат свои собствени политики за поверителност. Регистрирайки се там, участниците приемат, че личните им данни ще бъдат обработвани от тези трети страни (като администратори). Съветваме Ви да се консултирате с политиките за поверителност на съответните уебсайтове за по-подробна информация.

Всяка информация, предоставена във форумите и в други инструменти за провеждане на дискусия, ще бъде видима в платформата за останалите участници в онлайн курса, а в някои случаи и извън платформата. Съветваме участниците винаги да внимават, когато публикуват лична или чувствителна информация и да се уверят, че разполагат със съответните разрешения да споделят ресурси, като например снимки.  

В. Информация от уебсaйтове или услуги на трети страни

School Education Gateway може да получи лични данни, когато потребителите влязат в уебсайт на трета страна, който показва информация в платформата, напр. Facebook, Twitter или Padlet. Това може да включва текст и/или изображения, достъпни от уебсайта на третата страна.

School Education Gateway също така получава лични данни (като например потребителско име, ID на потребителя в съответния уебсайт на третата страна и имейл адрес на потребителя) от уебсайта на трета страна, ако потребителят е влязъл с профила си в този уебсайт: Facebook,Twitter, Google или LinkedIn.

Уебсайтовете на трети страни, предоставящи инструменти и услуги във връзка с онлайн курсовете, като например онлайн тестове, механизми за оценяване на партньорите или социални медии, също могат да събират лична информация относно използването на тяхната уебстраница, докато потребителят участва в свързаните с онлайн курсовете дейности. Уебсайтовете на трети страни могат да споделят тези данни със School Education Gateway с цел подобряване на своите услуги, на услугите на School Education Gateway и на образователния опит на съответното лице. Данните включват информация като количество време, прекарано в партньорския сайт, и разгледани страници. Използването на такива инструменти като част от онлайн курсовете не е задължително.

Г. Други данни

Потребителите могат и да изберат да коментират публично публикуваните в платформата статии. Те могат също така да решат да публикуват публични коментари, мнения или обяви във връзка с Инструментите по Еразъм+ (каталог с курсове, възможности за мобилност и стратегически партньорства), като в този случай важат следните Общи условия. Във всички тези случаи членовете ще предоставят информация с цел публикуване на коментари, мнения или обяви.

Потребителите трябва да имат предвид, че администраторите имат достъп до техните съобщения и известия в платформата с цел отстраняване на проблеми.

Потребителите също така могат да участват в анкети или уебинари или да се записват за конкретни имейл групи. В тези случаи потребителите предоставят информация с цел участие в подобни инициативи.

Ще бъдат събирани данни като IP адрес на потребителя, интернет доставчик, уеб браузър, операционна система, приблизително време на използване, препращащ сайт, специфични взаимодействия на потребителя с функционалността на системите и всякакви подобни данни, обменяни между компютъра на потребителя и сървърите на платформата School Education Gateway. Тази информация няма да бъде свързвана с профила на конкретен потребител освен за проследяване на дадена потребителска активност в случай на съмнение за нарушаване на Общите условия.

И накрая, регулярно ще бъдат събирани обобщени статистически данни, включително, но не само, за броя на потребителите за определен период, предпочитаните курсове от потребителите, както и използването на акаунтите.

3. С каква цел обработваме личните Ви данни? 

Обработката на лични данни е необходима за:

 • да могат регистрираните лица да използват услуги на платформата като:
  • публикуване на коментари, мнения и обяви;
  • използване на различните функции на платформата като „любими“ или „запазени търсения“;
  • обогатяване на потребителския профил.
 • да могат да бъдат обработвани запитвания към отдел „Поддръжка“, предложения за съдържание, докладвани проблеми и т.н.;
 • да се даде възможност на регистрираните лица в School Education Gateway да общуват и да си сътрудничат в дух на взаимно доверие и уважение;
 • да се опосредстват и улеснят мониторинга и изследователските дейности;
 • да се разработват стратегии за информиране и комуникация в рамките на платформата School Education Gateway и нейните услуги;
 • да се изпращат на потребителите актуализации и подходяща информация (например бюлетин до доставчиците на курса) относно School Education Gateway и да бъдат информирани за подобни дейности сред инициативите на Европейската комисия, които биха могли да им представляват интерес;
 • да се администрират и реализират онлайн курсове, включително:
  • проследяване на посещаемостта на отделните потребители в дадени обучителни курсове, напредъка им и завършването на модулите;
  • споделяне на лични данни и на информация за представянето на потребителите по време на курса с инструкторите или модераторите, които водят курса или са част от провеждането му;
  • предоставяне на възможност на потребителите да допринасят за онлайн курсовете чрез оценки, мнения, отметки, тагване, попълване на тестове, качване на собствени ресурси, участие във форуми и други инструменти за комуникация;
  • представяне и обобщаване на резултатите от даден курс;
  • повторно използване и цитиране на публикации от форумите и инструментите за комуникация в текущите и бъдещите версии на курсовете, а също и на комуникацията по съответния курс; подобряване на бъдещите предложения за курсове;
  • организиране на потребителите в групови или тематични дейности.
 • да се опосредства и подобри преживяването на потребителите в рамките на този и подобни бъдещи проекти, разработени от Европейската комисия, чрез контрол на достъпа, проследяване на честотата на използване, поведение при търсене, предпочитания и настройки;
 • да се позволи събирането, категоризирането и обобщаването на приноса на потребителите във форумите и в другите инструменти за провеждане на дискусия;
 • да се осигурят обобщени статистически данни, включително, но не само, за броя на потребителите за определен период, предпочитаните теми и/ или страни, избирани от потребителите, както и използването на акаунтите.

4. На какво правно основание обработваме личните Ви данни?

Обработката е необходима за изпълнението на задача в полза на обществения интерес или при упражняването на официална власт, предоставена на институцията или органа на Съюза (следва да бъде заложено в законодателството на Съюза) (член 5, параграф 1, буква а) от Регламент 2018/1725);

 • Регламент (ЕС) №1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 50 – 73) за създаване на „Еразъм+“ – програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, и за отмяна на Решения №1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и №1298/2008/ЕО.
 • Решение за изпълнение на Комисията от 18 декември 2013 година за създаване на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура и за отмяна на Решение 2009/336/ЕО (2013/776/ЕС): член 3, буква а).
 • Договор за услуги 2017-3597, 2017-3598 и 2017-3599 между Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура и EUN Partnership AISBL.

Обработката, която не е обхваната от горните правни основания, се основава на съгласието на субекта на данните (член 5, параграф 1, буква г) от Регламент 2018/1725).

5. За какъв период съхраняваме личните Ви данни?

Данните, свързани със статистически и изследователски цели, ще бъдат съхранявани през цялата продължителност на School Education Gateway в обобщен, анонимен формат.

Данните, свързани с профила на потребителя, се съхраняват максимум три години след последното влизане на потребителя в системата. След три години от последното влизане, профилът на потребителя автоматично става неактивен, т.е. вече не е видим за другите потребители. До потребителя се изпраща съобщение, че профилът му е неактивен и че, ако желае, има възможност да го активира отново, като влезе в системата в рамките на следващите две седмици. Ако потребителят не влезе в профила си в рамките на две седмици, неговият профил ще бъде окончателно деактивиран. От този момент нататък цялата лична информация става анонимна. Всякакви лични данни, които потребителят може да е въвел чрез инструменти на трети страни (например по време на онлайн курс при използване на външен онлайн инструмент като Facebook, Twitter или Padlet), не са отговорност на администратора на данни и следователно няма да бъдат анонимизирани.

За да деактивирате или изтриете даден профил, моля, свържете се с отдел „Поддръжка“ на: support@schooleducationgateway.eu.

В случай че потребителят поиска деактивация на своя профил или профилът бъде автоматично деактивиран, никакви данни няма да са видими за другите потребители на School Education Gateway. Данните ще се съхраняват единствено в анонимна форма, която не позволява персонална идентификация. Ако потребителите с деактивиран профил искат да продължат да използват платформата, те ще трябва да се регистрират отново. Данните остават в обобщен формат и на разположение (само за изследователски нужди и мониторинг) на EACEA, ЕК, националните или регионални училищни власти, органите, отговорни за реализирането на School Education Gateway, и други трети страни (вж. т.3) под оторизацията на администратора на данните.

6. Кой има достъп до личните Ви данни и на кого се разкриват?

За целите, описани по-горе, достъпът до данните е строго ограничен до:

 • специализираните служители на Европейската комисия, ГД „Образование и култура“;
 • специализираните служители на EACEA;
 • специализираните служители на доставчика на услугата - EUN Partnership.

Някои данни, предоставени от потребителите, ще бъдат изложени в публичното пространство на платформата School Education Gateway, което означава, че тези данни са свободно достъпни в интернет. В този случай потребителят има право да изтрие своите данни. Данните, които стават публични, са по-конкретно следните:

Данни за организацията - видими са на нейната страница за всички потребители:

 • Име, адрес, град, държава, снимка, Facebook URL, Twitter URL, LinkedIn URL и уеб страница
 • Регистрирани лица, които са се присъединили към организацията (име, фамилия, държава, снимка)
 • Обяви за курсове, възможности за мобилност и стратегически партньорства, публикувани от членовете на организацията
 • Получени звезди за оценяване въз основа на средния резултат от курсовете на организацията (ако има такива)
 • Списък с мнения и оценки от други потребители относно курсовете на организацията

Данни за регистрираното лице:

 • Следните данни за регистрираното лице са видими за всички потребители единствено в публичната страница на организацията (ако потребителят се е присъединил към една или няколко организации): име, фамилия, държава, малка иконка със снимка (ако има).
 • Профилната страница на потребителя е достъпна само за другите потребители, които са влезли в профила си, включително следната информация: име, фамилия, държава, снимка, организация/ии, тип потребител, коментари от регистрираното лице, статии, добавени в любими и дали регистрираното лице е верифицирано от eTwinning. 
 • Всички обяви, коментари, мнения и/или оценки, направени доброволно от регистрирано лице, са публични, т.е видими за посетителите на уебсайта, когато преглеждат коментирано или оценено съдържание, и също така излизат при търсене с търсачката.
 • Потребителската активност в онлайн курсовете е видима само за регистрираните потребители, които също са се записали за конкретния онлайн курс.

Предоставянето на конкретни данни на трети страни (например изследователски центрове и университети) може да се осъществи само със специалното разрешение на администратора на данни, като данните ще бъдат предоставени анонимно.

Личните данни никога няма да се използват за маркетингови цели.

7. Как защитаваме личните Ви данни?

Събираните лични данни и цялата съответна информация се съхраняват на обезпечените сървъри на доставчика на услугата (EUN).

В договора с доставчика на услуги е включена договорна клауза за защита на данните, за да се гарантира, че Вашите лични данни се обработват в съответствие с приложимото законодателство.

Операциите, провеждани от компютърните центрове на доставчика, стриктно се придържат към директивите за сигурност на Европейската комисия и разпоредбите, установени от Дирекцията по сигурността, за този вид сървъри и услуги.

8. Какви са правата Ви по отношение на личните Ви данни и как можете да ги упражнявате?

Имате право да:

 • изискате достъп до личните данни, които имаме за Вас;
 • изискате коригиране на личните Ви данни или сами да направите корекцията от Вашия профил;
 • изискате, при определени условия, изтриване на личните Ви данни;
 • изискате, при определени условия, ограничение по отношение на обработката на личните Ви данни;
 • отправите възражение срещу обработката на личните Ви данни на основания, свързани с конкретната ситуация;
 • изискате прехвърляне на данните Ви към друга организация в стандартен формат, който може да се чете от машина (преносимост на данни);
 • оттеглите Вашето съгласие по всяко време.

Вие имате право да възразите срещу обработката на личните Ви данни на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, съгласно разпоредбите на член 23 от Регламент 2018/1725.

Вие също така имате право да не бъдете обект на автоматизирани решения (взети изцяло без човешка намеса), които пораждат правни последствия за Вас.

9. Вашето право да се обръщате към нас в случай на конфликт по всеки въпрос, свързан с лични данни

В случай на конфликт по проблем, свързан със защитата на личните данни, можете да се обърнете към администратора на гореспоменатия адрес и функционална пощенска кутия (точка 1).

Можете също така да се свържете с длъжностното лице на EACEA за защита на данните на следния електронен адрес: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Можете да подадете жалба до Европейския надзорен орган по защита на данните по всяко време: Интернет страница: https://edps.europa.eu/.


[i] Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (Текст от значение за ЕИП) (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39)