Общи условия за Инструментите по Еразъм+

Предоставената тук информация описва какво се очаква от публикуваните обяви за Инструментите по Еразъм+. За да гарантират максимална и трайна полза за училищата и учителите, всички, които публикуват обяви трябва да спазват посочените тук изисквания и да се придържат към целите и стандартите на програмата Еразъм+.

 Тези Общи условия са в допълнение към Освобождаването от отговорност.

Моля, не забравяйте да прочетете Често Задаваните Въпроси и Ръководството за инструментите.

Инструменти по Еразъм+ и освобождаване от отговорност

Като потребител на Инструментите по Еразъм+, моля, прочетете внимателно тази информация:

 • Инструментите по Еразъм+ са предоставени като част от School Education Gateway, портал на ГД „Образование и култура“ към Европейската комисия, в сътрудничество с Европейска изпълнителна агенция за образование и култура.
 • Обявените курсове, възможности за мобилност и заявки за стратегически партньорства се предлагат от независими организации и Европейската комисия не носи отговорност за тяхното съдържание, изпълнение или управление.
 • Обявите не се одобряват предварително от Европейската комисия или Националните агенции и затова публикуващите са помолени да спазват предоставените общи условия.
 • Избирането на курс на място, възможност за мобилност или стратегическо партньорство от базата данни не гарантира получаването на субсидии по Еразъм+.
 • Не е задължително курсът, възможностите за мобилност или стратегическите партньорства, които са включени в кандидатурата по Еразъм+ да са публикувани в School Education Gateway.

Основни правила и условия

 • Използването на инструментите по Еразъм+ е безплатно и за тези, които публикуват обяви, и за тези, които търсят обяви, отговарящи на критериите им.
 • Всеки може да публикува курс на място, възможност за мобилност или заявка за стратегическо партньорство. Единственото техническо изискване за осъществяването на това е профилът на потребителя да е свързан с дадена организация. Веднъж щом свържат профила си, потребителите могат да публикуват обяви във всеки раздел.
 • За да имате достъп до всички функции на School Education Gateway и на Инструментите по Еразъм+, трябва да се регистрирате и да станете член.
 • Ние ще направим всичко възможно сайтът да работи безпроблемно. Въпреки това, School Education Gateway не носи отговорност за временната недостъпност на сайта поради технически проблеми извън нашия контрол.
 • School Education Gateway не носи отговорност за каквито и да било оценки и коментари, представени по отношение на съдържанието.
 • School Education Gateway си запазва правото да модифицира уебсайта и Инструментите по Еразъм+ или да прави промени в тези Общи условия по всяко време и без предизвестие.

Политика за приемлива употреба

Ако възнамерявате да публикувате съдържание с помощта на Инструментите на Еразъм+, моля, прочетете внимателно това:

 • Публикуващите са отговорни за предоставянето на точна и релевантна информация в своите обяви, включително за нейното поддържане и актуализиране при необходимост.
 • Публикуващите гарантират, че всяко съдържание, с което допринасят за платформата, ще бъде точно (когато се посочват факти) и истинно (когато се изразяват мнения).
 • Не се допуска публикуването или изпращането на материали, изображения, видеоклипове или други в платформата, без публикуващите да имат изрично разрешение за тяхното използване.
 • Не се допуска представянето за друго лице или организация или предоставянето на лъжлива или неточна информация за себе си.
 • Не се допуска манипулиране на обявите или на части от тях (включително заглавия, описание, метаданни, дати, информация за контакт и т.н.) по начин, който може да подведе читателите или да скрие съществена информация от тях, включително предоставяне на невярна или изопачена информация, за да се подобри видимостта на резултатите от търсенето, или публикуване/насърчаване на лъжливи отзиви или оценки.

Нарушаване на Общите условия

Неспазването на тази политика за приемлива употреба представлява съществено нарушение на Общите условия, при които потребителите имат право да използват платформата, и може да доведе до предприемането на някое от следните действия по всяко време, без предварително уведомление:

 • Незабавно, временно или постоянно отнемане на правото да използвате нашия сайт.
 • Незабавно, временно или постоянно премахване на публикации или материали, качени от Вас на нашия сайт, които се смятат за неточни, неподходящи или неуместни за целите и целевата аудитория на уебсайта.
 • Незабавно, временно или постоянно премахване на всички потребителски отзиви/коментари и отговори към тях по наша преценка, ако са оскърбителни, или ако изглежда, че са измама или дубликат.
 • Издаване на предупреждение.

Решението за съответните последствия във връзка с нарушаването на настоящите Общи условия ще бъде взето въз основа на тежестта на нарушението и историята на потребителя в платформата. И по-специално, решението за трайно отнемане на правото на използване на платформата може да бъде оправдано само ако съответният потребител вече е бил предупреден, в контекста на предишно нарушение на настоящите Общи условия, че неговите права могат да бъдат трайно отнети в случай на по-нататъшно нарушение.

В случай на премахване на която и да е от вашите публикации под каквато и да е форма, на отнемане на правото ви да използвате нашия уебсайт или на отказ на достъп до него или до някой от Инструментите по Еразъм+, имате право да поискате причините, които стоят зад решението. Това запитване трябва да бъде адресирано до support@schooleducationgateway.eu. Всяко запитване, счетено за оскърбително, особено поради повтарящия му се характер, няма да получи отговор по същество. В такива случаи ще бъдете информирани, че запитването е счетено за оскърбително и че няма да бъде предоставен допълнителен отговор.

Можете да коментирате решението относно отнемането на вашите права за използване на платформата, като се свържете с EAC-SEG@ec.europa.eu в рамките на две седмици след вземането на решението.


Специфични правила и условия

Каталог с курсове

 • Каталогът с курсове е предназначен за публикуване на обяви за курсове, които са подходящи за мобилни дейности на персонала с финансовата подкрепа на Еразъм+ (Ключова дейност 1: Мобилност на преподавателския състав).
 • Научете повече за сроковете, условията и процедурата за кандидатстване на сайта на Еразъм+.
 • Ако сте доставчик на курсове, вижте посочените по-долу Стандарти за качество на курсовете по Ключова дейност 1 (Образователна мобилност за граждани)“.
 • Моля имайте предвид, че за момента единствено администраторите на School Education Gateway могат да публикуват нови онлайн курсове в Каталога с курсове.

Възможности за мобилност

 • Базата данни е предназначена за обяви с възможности за мобилност за училищния персонал, например работни позиции, наблюдения и обмен на опит в чуждестранни училища и организации.
 • Разходите по мобилните дейности на персонала могат да бъдат финансирани по Еразъм+ като част от Европейския план за развитие на училищата (вижте Ключова дейност 1: Мобилност на преподавателския състав).
 • Научете повече за сроковете, условията и процедурата за кандидатстване на сайта на Еразъм+.

Стратегически партньорства

 • Базата данни е предназначена за публикуване на проектни идеи и обяви за търсене на партньори, които могат да бъдат финансирани от ЕК като стратегически партньорства в сектора на училищното образование:
  • Стратегически партньорства, които подкрепят иновациите
  • Стратегически партньорства, които подкрепят обмена на добри практики
 • Научете повече за сроковете, условията и процедурата за кандидатстване на сайта на Еразъм+.

Стандарти за качество на курсовете по КД 1 (Образователна мобилност за граждани)

Тази страница описва изискванията за курсовете за обучение на учители по Еразъм+. Тя обхваща информация и прозрачност, съдържание, педагогика и други въпроси. За да се осигури максимална и трайна полза за училищата и учителите, от доставчиците на курсове се очаква да спазват тези изисквания и да се придържат към целите и стандартите на програма „Еразъм+“. Също така тези изисквания трябва да са от полза за училищата при търсенето на подходящ курс.