Възможности по Еразъм+

Три инструмента и информация за училищата за това как да подготвят своята кандидатура по Еразъм+

Каталог с курсове

Каталог с курсове за професионално развитие, предназначени за учителите и училищния персонал.

Вижте всички

Проекти за мобилност на преподавателския състав по Ключова дейност 1 (командировки и обучения). Прочетете още

Възможности за мобилност

Предложения за училищния персонал - работни позиции и обмен на опит в чуждестранни училища/организации.

Вижте всички

Проекти за мобилност на преподавателския състав по Ключова дейност 1 (командировки и обучения). Прочетете още

Стратегически партньорства

Търсене на партньорски училища/организации в Европа за осъществяване на съвместни проекти, насочени към подобряване на стандартите и качеството на преподаване и учене.

Вижте всички

Стратегически партньорства по Ключова дейност 2 (търсене на партньорствo). Прочетете още