Учители и изследователи: тук пътищата на двамината ще се пресекат!

Снимка: Joanna Kosinska / Unsplash.com

Не само университетите провеждат изследвания. Учителите също могат да провеждат изследвания в рамките на ежедневните си дейности, използвайки циклична стратегия за промяна, събиране на данни и анализ. Това се нарича действено изследване (action research) и е чудесен начин с колегите да се предприемат основани на доказателства действия за развитие на училището. Прочетете за тези три примера и вижте дали можете да ги последвате!

Общности за действено изследване за преподавателите по езици

Началото никога не е лесно и новобранците в областта на действеното изследване могат да срещнат известни трудности - особено ако нямат програма или сформирана група, която да им помага. Вземайки предвид това, Европейският център за съвременни езици създаде общности за действено изследване за преподавателите по езици, за да подкрепи участието им в този вълнуващ процес.

Първата стъпка за преподавателите по езици, които се интересуват от действено изследване, е ARC-Spiral - циклично представяне на различните стъпки, които трябва да следват, със справочни документи, обхващащи както теорията, така и практиката. След това учителите могат да получат достъп до ресурсите и дейностите на общността, включително контролен списък за действено изследване, шаблон за 2- до 3-дневен семинар на тема действено изследване и модерационен лист, който да се използва по време на семинари или други дейности. Общностите също така предлагат успешни истории и записан уебинар с примери за действено изследване.

Този проект беше организиран от Европейския център за съвременни езици (подразделение на Съвета на Европа) в рамките на неговата програма „Езици в основата на обучението“ за 2016-2019 г.

Действено изследване за иновации в обучението по природни науки

Действеното изследване е много обещаващо за обучението на учителите по природни науки, за непрекъснатото професионално развитие, а също и за иновациите в класната стая. Отчитайки това, проектът „Действено изследване за иновации в обучението по природни науки“ (Action Research to Innovate Science Teaching, ARTIST) се опита да запознае повече изследователи и преподаватели в областта на природните науки с философията на действеното изследване и да извърши реформа на учебната програма във висшето образование.

Action Research to Innovate Science Teaching (ARTIST)

Предпочитаният от ARTIST подход е съпътстваща, основана на участието, но ориентирана към учителя интерпретация на действеното изследване, където педагогическите иновации са насочвани и подкрепяни от институциите за висше образование. Един от основните резултати от проекта е ръководството на ARTIST (достъпно на шест езика), което помага на преподавателите по природни науки в средното и висшето образование да научат за действеното изследване. Друг резултат е международното рецензирано списание ARISE, което до момента има две издания, с безплатен достъп за учителите и обучителите на учители. За да подобри кариерните възможности на младите хора в областта на STEM, ARTIST също така изгради мрежи между университетите, училищата и индустрията.

Първите реализации на проекта вече показаха промени в практиките за обучение на учители и тези усилия продължават в центровете и мрежите на ARTIST.

ARTIST беше действие за Изграждане на капацитет в областта на висшето образование по Еразъм+. То се проведе от 2016 г. до 2019 г. и включваше десет партньора от седем страни, както европейски, така и азиатски (Австрия, Германия, Грузия, Ирландия, Израел, Филипините и Турция).

Европейска докторска степен по педагогика

Европейската докторска степен по педагогика (EDiTE) се основава на убеждението, че практиката и изследванията в областта на образованието са дълбоко преплетени, поради което темата й е „Трансформиране на педагогическото обучение за по-добро обучение на учениците в един нововъзникващ европейски контекст“. Проектът EDiTE има за цел да изгради водеща европейска мрежа за иновации в педагогическото образование, насочена към академичните среди, преподавателите и политиците.

В рамките на проекта петнадесет начинаещи изследователи от единадесет страни бяха наети в пет партньорски университета, където работиха в тясно сътрудничество под супервизия и осъществиха отделни изследователски проекти в рамките на учебната програма на EDiTE. Техните резултати бяха представени на национални и международни конференции и публикувани съвместно в рецензирани списания. Сътрудничеството беше ключов принцип на EDiTE, както в рамките на приемащите институции, така и между тях. За това свидетелства и един от основните резултати на проекта - Порталът за управление на знанието, който подкрепя съществуващата синергия на проекта и насърчава бъдещата такава.

EDiTE беше четиригодишен проект (2015-2019) по програма „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз и включи тринадесет страни общо (Австрия, Бутан, Чехия, Еквадор, Германия, Гърция, Унгария, Непал, Полша, Португалия, Сърбия, Сирия и САЩ).

За да намерите текущи и минали проекти в областта на училищното образование, финансирани от ЕС, моля, отидете в Платформата за резултати от проекти по „Еразъм+“.