Многоезичие и представителство: проекти по Еразъм+, които променят разказването на истории

Image: Visual Generation / Adobe Stock

В повечето европейски страни учебната програма и педагогиката все още са насочени към „мнозинството“, като по-малко се отчита опитът на малцинствените групи, като мигранти, хора с увреждания, религиозни малцинства и ЛГБТ общността. Но преподаването на различни идентичности има ясни образователни ползи и тези три проекта ги осигуряват в пълна степен.

Seeds of Tellers: Разказването в училище за овладяване на изкуството на словото

„Да се научиш да бъдеш по-добър слушател означава да станеш по-добър оратор. Да се научиш да бъдеш по-добър оратор означава да станеш по-добър мислител. А по-добрите мислители ... са и по-добри писатели!“ Това приблизително обобщава философията на Seeds of Tellers, която обвързва успеха на децата в ученето с владеенето на речта от тяхна страна.

В училищата писменото слово все още категорично заема шофьорското място, а устната реч се ограничава до наизустени пасажи, които ученикът повтаря на учителя. За разлика от това Seeds of Tellers ангажира ученици на възраст от 5 до 11 години с устно разказване на истории и подобрява тяхното мислене, памет и въображение с помощта на структурирания разказ.

Проектът предлага няколко библиотеки с приказки: една със записани приказки за четене, една с видеоклипове със субтитри, и една с международни приказки.

За учителите, които имат интерес да използват тези приказки в училище, се предлагат тематични и практически разработки.

Можете да прочетете повече за проекта в практическото ръководство или да гледате това видео за общо въведение:

Seeds of Tellers е стратегическо партньорство по програма Еразъм+ между пет държави: Белгия, България, Франция, Италия и Португалия. То се реализира от 2018 до 2021 г. и е обявено за пример за добра практика.

Listiac: Преподаване с чувствителност към езика във всички класни стаи

Много изследвания са посветени на ползите от многоезичието, като има и разработени инструменти за индивидуални преподаватели. Това обаче реално не е довело до промяна в училищата, където все още упорито преобладават политики на едноезичност. Проектът Listiac подхожда към този проблем от различен ъгъл, като преосмисля първоначалното обучение на учителите (ПОУ) и обучението на учители на работното място.

Всъщност самото съществуване на Listiac е стъпка в правилната посока: като изследователски проект за действие, той активно ангажира учителите с някои необходими размисли върху употребата на езика от тяхна страна. Други очаквани резултати включват:

  • инструмент за размисъл, който да направи учителите по-чувствителни към езика в техните убеждения, нагласи и действия;
  • модел за нова учебна програма за ПОУ, която ще подкрепя в по-голяма степен многоезиковите педагогически методи;
  • доклад и набор от препоръки за създателите на политики, обучителите на учители и педагогическите съветници.

За по-нагледно представяне на проекта, гледайте следното видео:

Listiac е експериментален подход в политиките по програма Еразъм+ между седем държави: Белгия, Финландия, Франция, Литва, Португалия, Словения и Испания. Той започна през 2019 г. и ще приключи през 2022 г.

Welcomm 2 Explore Europe: Интегрирано изучаване на език и култура в ранна възраст

Welcomm 2 Explore Europe развива езиковите и междукултурните умения на мигранти и двуезични деца на възраст от 6 до 12 години, като използва редица забавни дейности и продукти. Целта беше да се стимулира любопитството и съпричастността на децата, да се насърчи положителното отношение към други култури, както и да ги ангажира в по-голяма степен като граждани.

Учениците практикуваха езика и тестваха културните си познания чрез персонализирани настолни игри и комикси. Те бяха създадени съвместно от децата и професионални художници и бяха вдъхновени от местна традиция, сага или мит. Гледайте това видео, за да научите повече за процеса.

Освен това децата участваха в разнообразни образователни преживявания, като например това посещение на Детския музей в Брюксел, Белгия:

И накрая, в рамките на проекта бяха разработени насоки за преподаватели на шест езика. Те включват методологията и принципите на проекта, както и насоки за преподаватели по езици и доброволци, работещи с деца мигранти и двуезични деца.

Welcomm 2 Explore Europe е стратегическо партньорство по програма Еразъм+ между шест държави: Белгия, България, Холандия, Румъния, Испания и Великобритания. Той стартира през 2018 г. и приключи през 2020 г.

За да намерите текущи и минали проекти в областта на училищното образование, финансирани от ЕС, моля, отидете в Платформата за резултати от проекти по „Еразъм+“.

За допълнителни ресурси за езиково обучение: