Привличане на учени, започващи своята научна кариера: покана за представяне на резюмета

Image: Surface / Unsplash.com

Новата покана за представяне на резюмета предоставя възможност на изследователи в началото на своята кариера да изпратят и публикуват свои изследвания на бъдещата Европейска платформа за училищно образование и да ги представят на годишната конференция на eTwinning за бъдещи учители през 2022 г.

European School Education Platform е нова платформа на Европейската комисия, която ще стартира през 2022 г. Платформата ще включва специален раздел, в който ще се насърчават и представят най-вече научни изследвания, провеждани от учители изследователи, изследователи в начален етап на своята кариера и студенти, обучаващи се за учители.

Във връзка с това вече има отворена покана за участие на изследователи в начален етап от своята кариера, с която те се приканват да представят свои изследвания, свързани с темата на eTwinning за 2022 година: „Нашето бъдеще – красиво, устойчиво, заедно: училищата и новият европейски Баухаус“. Съответните теми включват (но не се ограничават до) иновативен дизайн на учебни пространства, приобщаващо образование, екологично образование, благосъстояние в училище и смесено обучение.

Изпратените материали трябва да представят работа, базирана на емпирични данни от национални и международни изследвания и/или eTwinning проекти, както и теоретични и методологични съображения, свързани с темите, споменати по-горе.

Избраните и рецензирани статии по тази покана ще бъдат публикувани на Европейската платформа за училищно образование, а авторите ще бъдат поканени да ги представят на годишната конференция „eTwinning за бъдещи учители“ през 2022 г.

Крайният срок за подаване на материалите е 10 февруари 2022 г. Заинтересовани ли сте? Можете да прочетете повече за поканата тук и да разберете кой може да изпрати свои изследвания и как.

Публикувана е и покана за рецензенти, която е отворена за учени и преподаватели, работещи в области, свързани с училищното образование.