Започна обратното броене до стартирането на European School Education Platform!

Image by: Taras Shypka / Unsplash.com

През 2022 г. платформите на Европейската комисия School Education Gateway и eTwinning ще се обединят в European School Education Platform (Европейска платформа за училищно образование), благодарение на което любимото ви съдържание ще се съхранява и разширява в едно, модерно и достъпно пространство.

През 2021 г. е в ход интензивно планиране и подготовка за обединяване на настоящите платформи в полза на всички заинтересовани страни в областта на европейското образование. 

Бъдещата интегрирана платформа ще ви даде възможност да откривате и преглеждате цялото съдържание и услуги на едно място, създавайки усещането за един общ „дом“. Тя има за цел да осигури уникално и персонализирано изживяване, като същевременно насърчава чувството за общност и сътрудничество. Новата платформа ще допринесе за по-нататъшното професионално развитие на специалистите в областта на образованието и обучението в Европа и по света. 

Новата платформа беше обявена за първи път от Темида Кристофиду, генерален директор на ГД „Образование, младеж, спорт и култура“, в нейната встъпителна реч на годишната конференция на eTwinning. 

Новата платформа се основава на програма „Еразъм+“ на Комисията и нейните три принципа за изграждане на по-екологично, по-приобщаващо и по-цифрово образование за Европа. Платформата също така ще популяризира целите на Европейското пространство за образование и по-специално на  Плана за действие в областта на цифровото образование и развиването на ключовите компетентности 

Следете комуникационните канали на School Education Gateway и eTwinning, за да бъдете информирани за предстоящото стартиране на платформата!  

Тагове: