Освобождаване от отговорност

School Education Gateway е инициатива на Европейския съюз. Тя се финансира от Еразъм+, европейската програма в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. School Education Gateway се ръководи от Европейската комисия (ЕК) и се осъществява от нейната Европейска изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA).

EUN Partnership AISBL(известна като European Schoolnet, от тук нататък EUN) поддържа тази платформа от името на Европейския съюз, за да представи нейните инициативи на широката общественост.

Материалите в тази платформа са единствено с информационна цел.

Нашата цел е да следим за актуалността и достоверността на тази информация. Ако ни бъдат посочени някакви грешки, ние ще се опитаме да ги отстраним. EK, EACEA и EUN обаче не носят отговорност за информацията, предоставена в този уебсайт.

Тази информация:

  • е само от общ характер и не е предназначена да адресира конкретиката на определено лице или институция;
  • не е непременно изчерпателна, точна, пълна или актуална;
  • понякога е свързана с външни сайтове, над които ЕК, EACEA или EUN нямат контрол и за които не могат да поемат отговорност;
  • не е професионален или правен съвет (ако се нуждаете от конкретен съвет, винаги се консултирайте с подходящо квалифициран специалист)

EUN си запазва правото по свое усмотрение да спира, променя, модифицира, добавя или премахва части от платформата по всяко време.

Това освобождаване от отговорност не е предназначенo да ограничава отговорността на ЕК, EACEA или EUN в противоречие с всякакви изисквания, залегнали в действащото национално законодателство, нито да премахва тяхната отговорност за въпроси, които не могат да бъдат изключени по силата на това законодателство.

Авторски права

Ползването на материали от сайта е разрешено само при условие, че е посочен източникът, освен ако не е заявено нещо друго. В случай че е нужно предварително разрешение за възпроизвеждането на дадена информация, това разрешение ще отмени гореспоменатото общо разрешение и ще определи точно параметрите на употреба.

Материалите и приносите на потребителите в платформата са предмет на Решението относно повторната употреба на документи на ЕК и следователно, освен когато не е посочено друго, са съвместими с Криейтив комънс лиценза Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).