Свържете се с нас

Имате ли въпроси или предложения?

Ако не сте намерили отговор на Вашия въпрос в раздела Често Задавани Въпроси, моля, свържете се с нас, като използвате тази форма. Ако запитването Ви е свързано с определен курс (дати, съдържание, такси), моля, свържете се със съответния доставчик на курса.

Ако имате предложение за съдържание, моля, използвайте тази форма, за да го изпратите.

Нови услуги скоро!

School Education Gateway постоянно разработва нови услуги за професионалистите, които работят в сферата на образованието. Следете за новости!


* Задължителна информация