Теми на месеца

Всеки месец School Education Gateway ще акцентира върху конкретна тема. Това са темите за 2022 г.

Януари Млади граждани в действие
Февруари Красиво, устойчиво, заедно – училищата и новият европейски Баухаус
Март Преподавателите като лица, обучаващи се през целия живот
Април Обучение за екологична устойчивост
Май Смесено обучение
Юни Успех в училище за всички
Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември