Теми на месеца

Всеки месец School Education Gateway ще акцентира върху конкретна тема. Това са темите за 2021 г. Освен това през март 2020 г., в следствие от затварянето на училищата по целия свят, добавихме и специален акцент ОНЛАЙН И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ.

Януари Преосмисляне на учебната програма
Февруари Благополучие
Март Смесено обучение
Април Неформално обучение
Май Образование за пътуващи общности (ромски, циркови)
Юни Учебни общности
Юли Живот в обществото
Август Физическо възпитание
Септември Идентичност (език, култура)
Октомври Дигитални компетенции на преподавателите
Ноември Кариерно ориентиране
Декември Младите граждани в действие