За сайта

Преведен на 23 европейски езика, School Education Gateway е единна отправна точка за учителите, училищните ръководители, политиците, експертите и другите специалисти в областта на училищното образование. Присъединете се още днес и бъдете в крак с европейските политики и действия за училищата.

 • Възможности по Еразъм+ - училищата в цяла Европа могат да се възползват от възможностите за финансиране, които програмата на Европейската комисия „Еразъм+“, предоставя, включително подкрепа за обучителни курсове и професионално развитие или участие в проектни партньорства. Запознайте се с трите инструмента, които School Education Gateway осигурява на училищата, за да подготвят своята кандидатура по Еразъм+!
 • Европейски инструментариум за училищата - Инструментариумът насърчава прилагането на подход, ангажиращ участието на цялото училище, за по-добро приобщаване и за предотвратяване на преждевременното напускане на училище. Може да помогне на директори, учители и други лица да установят нуждите във връзка с предотвратяването на преждевременното напускане на училище и да намерят подходящи решения. Инструментариумът включва доказателства, документи и добри практики във връзка с подходи на сътрудничество във и около училищата, които могат да се приложат в различни училищни среди.

School Education Gateway се финансира от Еразъм+, европейската програма в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Сайтът е инициатива на Генерална Дирекция „Oбразование и култура“ към Европейската комисия и се ръководи от European Schoolnet - международно партньорство от 31 европейски министерства на образованието, което разработва обучения за училища, учители и ученици от цяла Европа. Сайтът на School Education Gateway е свързан с eTwinning – най-голямата училищна общност в Европа.

Бюлетин

Бюлетинът на School Education Gateway се публикува четири пъти годишно на английски. Абонирайте се за нашия бюлетин тук.

Прочетете предишните бюлетини тук.

School Education Gateway - промо пакет

Изтеглете промо пакета на български оттук (.ZIP, ~27 MB).

Повечето от материалите са достъпни на 23 езика; ако искате да ги изтеглите на друг език, моля, изберете съответния език от менюто горе вдясно и отново скролнете надолу към раздела с промо пакета.

Някои материали са достъпни само на английски; тези оригинални файлове можете да изтеглите оттук (.ZIP, ~39 MB).

Как да използвате School Education Gateway

Теми

Съдържанието на уебсайта (новини, добри практики, експертни статии, публикации и т.н.) е категоризирано в различни теми, помагайки ви да намерите това, което отговаря на вашите интереси. Темите също така са свързани с приоритетите на политиката за училищно образование на Европейската комисия. За да търсите по тема, отидете на страницата за търсене и изберете желаната тема.

Преподаване и учене Етапи и групи ученици Управление на училището Компетенции
 • Оценяване
 • Посещаемост
 • Управление на класната стая
 • Културно многообразие
 • Учебна програма
 • Дигитални инструменти
 • Учебна среда
 • Мобилност
 • Педагогика

Тематичен акцент на месеца

Всеки месец School Education Gateway ще акцентира върху конкретна тема. Вижте миналите и предстоящите теми тук:

Теми на месеца през 2020 г. Теми на месеца през 2019 г.
Януари

Справяне с преждевременното напускане на училище

Активно гражданство
Февруари

Изкуствен интелект

Справяне с тормоза
Март

Учителска кариера и мобилност

Персонализирано обучение
Април

Текущо оценяване

Специални образователни потребности
Май

Образование за устойчиво развитие

Игри в училищата
Юни

Професионално образование и обучение

Околната среда и нашият свят
Юли

Образование и грижи в ранна детска възраст

Родителите
Август

Осигуряване на качество: оценяване в подкрепа на училищното развитие

Първи стъпки в преподаването
Септември

Многоезична комуникация

Многоезични класни стаи
Октомври

Творчество и проектно-базирано обучение

Учебни пространства
Ноември

Междукултурно обучение

Изследвания в областта на училищното образование
Декември

Мобилност на учениците

Селски и трансгранични училища

Потребителски принос

Разполагате ли с интересно съдържание, което бихте искали да видите публикувано в School Education Gateway? Използвайте тази онлайн форма, за да ни изпратите предложения за съдържание. Преди да го направите, моля, най-напред прегледайте видовете съдържание и темите на месеца. Ако желаете да предложите съдържание по конкретна тема на месеца, моля, изпратете го три месеца по-рано. За съжаление ние не можем да публикуваме всички предложения, но редакторският екип ще ги прегледа и ще информира подателите дали материалът им е бил избран за публикуване. Също така си запазваме правото да редактираме всяко предадено съдържание, преди да го публикуваме.

За общи въпроси и запитвания, моля, използвайте обикновената форма за контакт.

30-татa годишнина на Еразъм+: Бихте ли искали да ни разкажете за вашия опит с програмата „Еразъм+“? Споделете вашата история тук.