Narzędzia Erasmus+

Szkoły z całej Europy mogą korzystać z finansowania oferowanego w ramach programu Komisji Europejskiej Erasmus+, obejmującego wsparcie szkoleń i prowadzenia zajęć dydaktycznych służących doskonaleniu zawodowemu oraz wsparcie dla rozwoju partnerstw na rzecz projektów edukacyjnych. Warto poświęcić czas, aby zapoznać się ze strukturą programu Erasmus+ i poznać oferowane szkołom możliwości finansowania.

Trzy Narzędzia Erasmus+ dostępne na portalu internetowym School Education Gateway pomogą Ci znaleźć kursy, oferty dla mobilnych (oferty w ramach tzn. mobilności edukacyjnej) oraz organizacje partnerskie, które można będzie uwzględnić we wniosku o dofinansowanie przez program Erasmus+. 

NARZĘDZIA ERASMUS+   MOŻLIWOŚĆ FINANSOWANIA PRZEZ ERASMUS+
ErasmusPlus – Katalog kursów

Katalog kursów doskonalenia zawodowego dla nauczycieli i kadry szkolnej

Projekt dotyczący mobilności edukacyjnej szkolnej kadry pedagogicznej w ramach Akcji 1 (prowadzenie zajęć dydaktycznych i szkolenia kadry). Więcej
ErasmusPlus – Oferty dla mobilnych

Oferty prowadzenia zajęć dydaktycznych lub obserwacji pracy dla kadry szkolnej w goszczącej szkole/organizacji za granicą (w ramach tzw. mobilności edukacyjnej)

ErasmusPlus – Partnerstwa strategiczne
Wyszukiwanie partnerów dla szkół i organizacji z całej Europy do prowadzenia wspólnych projektów w celu poprawy standardów i jakości nauczania i uczenia się Partnerstwa strategiczne w ramach Akcji 2 (szukanie partnerów do współpracy). Więcej

Dalsze informacje

Zapoznaj się z dostępnymi informacjami przed rozpoczęciem korzystania z Narzędzi Erasmus+!

Narzędzia Erasmus+ – Zastrzeżenia prawne

Narzędzia Erasmus+ dostarczane są jako część School Education Gateway, portalu założonego przez Dyrekcję Generalną ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej we współpracy z Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego. Umieszczone na liście kursy, oferty dla mobilnych i oferty nawiązania partnerstwa strategicznego są oferowane przez niezależne organizacje i Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem ich zawartości. Żadna z pozycji na liście nie jest wstępnie zatwierdzona przez Komisję Europejską czy Agencje narodowe, niemniej jednak osoby zamieszczające proszone są o przestrzeganie podanego regulaminu. Wybór kursu, oferty dla mobilnych czy oferty nawiązania partnerstwa strategicznego z bazy danych nie stanowi gwarancji przyznania szkole grantu Erasmus+. Co więcej, kurs, oferta dla mobilnych czy oferta nawiązania partnerstwa strategicznego nie muszą znajdować się na liście portalu School Education Gateway, aby można je było uwzględnić we wniosku programu Erasmus+.